Naudinga

Vekselis ir jo ypatumai


Vekselis - tai vertybinis popierius, kuris išrašomas įstatymų nustatyta tvarka. Jį išrašęs asmuo be sąlygų įsipareigoja tiesiogiai ar netiesiogiai sumokėti vekselyje nurodyta tam tikrą pinigų sumą, nurodytam asmeniui. Tai privalo padaryti pats arba įsako kitam asmeniui.

Vekselis gali būti įsakomasis arba paprastasis.

Paprastasis vekselis - vekselis, kurio davėjas be sąlygų įsipareigoja vekselio turėtojui sumokėti vekselyje įrašytą sumą. Paprastajame vekselyje turi būti:

 • žodžiai „paprastasis vekselis" tekste, ta kalba kuria vekselis išrašytas;
 • besąlygis įsipareigojimas sumokėti nurodytą sumą;
 • mokėjimo terminas;
 • mokėjimo vieta;
 • pavadinimas ar asmens vardas pavardė, kuriam ar kurio įsakymu, turi būti sumokėta;
 • išrašymo vieta ir data;
 • išrašančiojo paprastąjį vekselį asmens parašas

Dokumentas kuriame nėra nors vieno iš išvardytojo rekvizito neturi vekselio galios. Išskyrus tam tikrus atvejus.

Įsakomasis vekselis - vekselis, kurio davėjas įsako kitam asmeniui, kad šis vekselyje įrašytą sumą sumokėtų jame nurodytam asmeniui. Įsakomajame vekselyje turi būti:

 • žodžiai „įsakomasis vekselis" tekste, ta kalba kuria vekselis išrašytas;
 • besąlygis įsakymas sumokėti įrašytą sumą;
 • turinčio sumokėti asmens (mokėtojo) pavadinimas ar vardas pavardė;
 • mokėjimo terminas;
 • mokėjimo vieta;
 • pavadinimas ar asmens vardas pavardė, kuriam ar kurio įsakymu, turi būti sumokėta;
 • išrašymo vieta ir data;
 • išrašančio vekselį asmens (vekselio davėjo) parašas.

Dokumentas, kuriame nėra nors vieno iš išvardytojo rekvizito, neturi vekselio galios. Išskyrus tam tikrus atvejus.

Plačiau apie Vekselį skaitykite LR Vekslio įstatyme:  

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=77011

Lietuva
Naugarduko g. 19, Vilnius
Tel. 00370 (5) 2 032 077
faks. 00370 (5) 2 031 630

Turgaus a.21, Klaipėda
Tel. 00370 (5) 2 032 077
faks. 00370 (5) 2 031 630
Lenkija
Al. Jana Pawla II 41
01-001 Varšuva
Tel. 0048 60 777 0402
2009-2019 © UAB "CreditFirm" Tel. 00370 (5) 2 032 077, el. paštas paskola@creditfirm.lt  |  Taisyklės