Naudinga

Hipoteka - kas tai?


Hipoteka - esamo ar būsimo skolinio įsipareigojimo įvykdymą užtikrinantis nekilnojamo daikto įkeitimas, kai įkeistas daiktas neperduodamas kreditoriui.

Pagrindiniai teisiniai hipotekos ir įkeitimo, registruojamo Hipotekos registre, principai yra:

 

  • Skolininkui neįvykdžius įsipareigojimo, hipotekos kreditorius turi teisę pirmiau už kitus kreditorius visiškai patenkinti savo reikalavimą iš įkeisto turto vertės;

 

  • hipoteka neatima iš daikto savininko teisės valdyti, naudoti įkeistą daiktą bei juo disponuoti atsižvelgiant į hipotekos kreditoriaus teises;
  • paskesnis įkeisto daikto įkeitimas leidžiamas, jei hipotekos sutartyje (lakšte) nenumatyta kitaip;
  • jei daiktas (turtinė teisė) įkeičiamas kelis kartus, kreditorių reikalavimai tenkinami eilės tvarka pagal lakšto pateikimo hipotekos skyriui laiką;
  • perleidus įkeistą daiktą (turtinę teisę), hipoteka (įkeitimas) seka paskui daiktą (turtinę teisę);

 

  • daiktas (turtinė teisė) įkeičiamas sudarant kreditoriaus ir daikto (turtinės teisės) savininko sutartį arba vienašaliu įkeičiamo daikto (turtinės teisės) savininko prašymu;
  • daikto (turtinės teisės) sutartis bei vienašalis savininko pareiškimas įkeisti daiktą (turtinę teisę) yra  lakšto formos. Hipotekos (įkeitimo) lakštas kartu atlieka prašymo įregistruoti hipoteką (įkeitimą) Hipotekos registre funkciją;
  • hipoteka įsigalioja nuo jos įregistravimo Hipotekos registre momento.

 

Plačiau apie hipotekos ypatumus skaitykite LR Hipotekos registro steigimo įstatyme:  http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=162926

Lietuva
Naugarduko g. 19, Vilnius
Tel. 00370 (5) 2 032 077
faks. 00370 (5) 2 031 630

Turgaus a.21, Klaipėda
Tel. 00370 (5) 2 032 077
faks. 00370 (5) 2 031 630
Lenkija
Al. Jana Pawla II 41
01-001 Varšuva
Tel. 0048 60 777 0402
2009-2019 © UAB "CreditFirm" Tel. 00370 (5) 2 032 077, el. paštas paskola@creditfirm.lt  |  Taisyklės